Present Child® Pakket

Present Child® pakket

Mijn kind is boos

  • Wordt jouw kind ook vaak verschrikkelijk boos?
  • Is jouw dochter van 8 ’s nachts nog niet zindelijk?
  • Wil jouw zoontje geen groente of stukjes eten?
   • Heb je het gevoel dat je kinderen niet naar je luisteren?
  • Word je kind elke nacht wakker?

Je kind als spiegel

Zijn deze vragen herkenbaar? Voor mij zeker, want het zijn voorbeelden van mijn eigen kinderen…

Je hebt vast al eens gehoord dat kinderen een spiegel zijn voor hun ouders. Hoe mooi zou het zijn als jij in die spiegel wilt kijken en daardoor het gedrag van je kind verandert. Als spiritueel coach en kindertolk® kan ik dat samen met jou doen door te kijken naar wat jouw kind met zijn of haar gedrag over jouw leven te zeggen heeft. Het uitgangspunt is het verhaal dat jij over jouw kind vertelt en zonder dat je kind belast wordt met een gesprek. Een consult met mij brengt je verder op weg in je eigen leven als mens én maakt je hierdoor ook effectiever als opvoeder: liefdevol en krachtig.

Leren luisteren naar wat jouw kind over jouw leven te zeggen heeft.

Als Kindertolk® maak ik gebruik van de Present Child® Methode. Met behulp van deze methode maken we samen in drie gesprekken duidelijk wat jouw kind te zeggen heeft over jouw leven.

In het eerste gesprek vertel je me uitgebreid over het gedrag van je kind en wat je daarin raakt of zo moeilijk vindt. Het kan bijvoorbeeld gaan over de ontwikkeling, het spel of (fysieke) klachten van je kind. Het vertellen gaat aan de hand van specifieke vragen die ik jou stel. Ik noteer alles wat je me vertelt letterlijk. Als ik het gevoel heb dat ik het hele verhaal rond heb, ronden we af en maken we een nieuwe afspraak.

Voordat we elkaar opnieuw zien, vertaal ik jouw verhaal woordelijk en methodisch naar jouw leven. Het vertalen doe ik letterlijk, maar zeker ook met metaforen: als het probleem bijvoorbeeld is “mijn kind wil niet alleen spelen” dan raakt de vertaling “ik wil niet alleen spelen” niet. Wel als je gaat kijken waar het “spelen” voor jou persoonlijk voor staat. Plezier hebben in het leven? Eens helemaal (alleen en) ontspannen zijn?

In het tweede gesprek vertel ik je wat uit de vertaling naar voren is gekomen en zal de boodschap van je kind aan jou duidelijk worden, via dit vertaalde verhaal. Samen gaan we op zoek naar de link in jouw leven: herken je dit thema? Welke zinnen raken je? Je zult dan op een moment voelen dat de boodschap waar is, het raakt je (diep). Het mooie is dat bij de vertaling heel nauwkeurig en precies duidelijk wordt, wat op dit moment in jouw leven aandacht mag krijgen, ont-wikkelt mag worden. Vaak is het een voor jou onbekend stuk, iets wat je nog niet wist, juist omdat het om een blinde vlek gaat. De blinde vlek kan confronterend zijn, maar ook je kunt ook voelen dat je het graag anders wilt gaan ervaren. Juist door de liefde die jij voor je kind(eren) voelt, spreekt de Present Child methode® sterk je innerlijke motivatie aan en dat is een belangrijke voorwaarde voor succesvol veranderen.

Na een aantal weken hebben we een derde gesprek, het follow-up gesprek, om te kijken hoe het nu met jou en je kind gaat. Heel bijzonder is dat dan vaak al verandering merkbaar is. Dat een kind nu tòch zindelijk is ’s nachts of dat de boosheid zoveel milder is geworden. Het thema is nu duidelijk voor jou en je weet waar je aan mag werken of wat je mag doorvoelen. Als je dat wilt, kan ik je verder begeleiden bij het aanpakken van het bewust geworden thema. Het kan ook zijn dat deze drie gesprekken voldoende zijn en dat je er zelf mee verder kunt.